Share This

Sashimi Mixte saumon/thon 6+6🔪🐟

6 tranches de saumon et 6 tranches de thon rouge finement coupées.

€17.90

SaumonThon

Poisson